Close

Aanmeldformulier

Wil je aan de slag en je aanmelden?
- Vul dan het formulier in en klik op verzenden. We zullen via een beveiligde emailreactie reageren waarop we inhoudelijk verder kunnen communiceren.
- Bel naar 06-28082432 en spreek een bericht in
Voor trajecten die de zorgverzekeraar kan vergoeden is een verwijsbrief van je huisarts / medisch specialist noodzakelijk (zie verwijsformulier voor het format).

Voor verwijzers: vul dit verwijsformulier in en verzend dit beveiligd (bv via Zorgmail) of geef deze mee aan uw client.

Zodra ik je aanvraag / voicemail heb ontvangen, neem ik contact met je op om je vraag verder te onderzoeken.
Als er indicatie is voor een intakefase bij NW-Psychologie, dan gaan we over tot formele inschrijven en starten we een intaketraject,
Je krijgt toegang tot je eigen ‘Praktijkportaal’ omgeving. Hier staan onder andere een aanvullend intake-formulier en start-vragenlijst voor je klaar die voorafgaand aan een intaketraject moeten worden ingevuld

Pas na het intaketraject kunnen we pas indiceren wat er wel/niet aan de hand is en of NW-Psychologie dit ook kan bieden.    Algemene Voorwaarden NW-Psychologie lees je hier