Close

Contact en aanmelden

NW-Psychologie is een eenmanszaak die 2,5 dag praktijk voert. Dit betekent dat ik niet 24 uur per dag beschikbaar ben.
Als er sprake is van crisisgevoeligheid of een grotere behoefte tot bereikbaarheid/beschikbaarheid, bent u niet op uw plek bij NW-Psychologie en bent u juist het beste op uw plek bij een GGZ-instelling met een crisisdienst.


Wanneer is NW-Psychologie voor u de juiste plek?
• Wanneer u klachten heeft op o.a. het gebied van angsten, zelfbeeldproblemen, somatoforme klachten, burn-out, somberheidsklachten (depressie), identiteitsproblematiek, traumaklachten.
• Wanneer u naast de individuele psychotherapie zelfstandig aan uw herstel kunt werken
• Wanneer u vragen heeft over u zelf en een psychodiagnostisch onderzoek wenst of nodig is

Wanneer is NW-Psychologie voor u NIET de juiste plek:
• Wanneer er sprake is van grote crisisgevoeligheid (frequente suïcide-pogingen, ernstig automutileren; een ernstig gevaar voor zichzelf of de ander)
• Wanneer er sprake is van ernstige psychopathologie waarbij bijvoorbeeld medebehandeling van een psychiater noodzakelijk is en/of wanneer er een crisis-achterwachtfunctie van belang is (bv. bij ernstige depressies met zelfmoordwens)

• Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, psychotische problematiek of forensische problematiek
• Wanneer sprake is van veel psychosociale problemen heeft die eerst opgelost moeten worden (bv. financiële problemen, huisvestingsproblemen)voordat er ruimte is om te werken aan psychologische veranderingen

• Wanneer sprake is van een klinische zorgvraag (grote crisisgevoeligheid, regelmatige opname ter voorkoming van bijvoorbeeld acting-out)
• Wanneer u jonger bent dan 18 jaar
• Wanneer u de voorschot-betalingsregeling niet kan of wil nakomen (zie ook kosten)

Een GGZ-instelling als PsyQ/Parnassia, Rivierduinen, GGZ-Delfland is voor u dan de beste plek.

De praktijk biedt geen 24-uurs beschikbaarheid en heeft geen opname of psychiatrische capaciteit. 


Als je vragen hebt of je wilt jezelf aanmelden (zie ook aanmelden) dan kun je natuurlijk contact met mij opnemen via
-  het hier naast staande contactformulier
-  of mail me kort je vraag via  info@nw-psychologie.nl. Ik zal je vervolgens via een beveiligde email benaderen, voor verdere toelichting op je vraag en het uitwisselen van gegevens.

Telefonisch ben ik veelal minder goed bereikbaar i.v.m. cliëntencontacten, maar je kunt me wel bellen op 06-28082432 en een bericht inspreken op mijn voicemail. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op om samen je vraag of aanmelding verder door te nemen.
De praktijk is geopend voor cliëntencontacten op donderdagen en vrijdagen.

Voor aanvang van psychotherapie of psychodiagnostisch onderzoek (vergoed door jouw zorgverzekeraar) is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Zie HIER een format in te vullen door je huisarts zodat je verwijsbrief een geldige verwijzing is (die geaccepteerd wordt door je verzekering zodat jij je behandeling (deels) vergoed krijgt).

 

Contactformulier NW-Psychologie

*************

*************

Dank voor je aanmelding of vraag. Ik neem zo spoedig mogelijk contact op via je opgegeven emailadres of telefoonnummer.

Ik ben geen robot:

LS Mocht je geen bevestiging gekregen hebben? Check dan je SPAM box omdat soms de bevestiging van het contactformulier helaas in je SPAM box terecht kan komen.


Meenemen naar het eerste gesprek:
1 - verwijsbrief van je huisarts (zonder wordt de zorg niet vergoed)
2 - (kopie van) identiteitsbewijs
3 - verzekeringspasje

Om je behandeling vergoed te krijgen, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.
Een geldige verwijzing dient de volgende informatie te bevatten: Format
Verwijsbrief GGZ.
Indien de verwijsbrief incompleet is (er ontbreken gegevens), is de verwijsbrief helaas niet geldig. 

* Als je de formulieren digitaal verzend, geef de documenten dan een wachtwoord, en SMS mij het wachtwoord. Zo kunnen onbevoegden niet bij je privacy gevoelige informatie.