Close

Aanmelden en wachttijd

Laatste wijziging: 13-09-2023
Op dit moment kun je je aanmelden bij NW-Psychologie voor een psychotherapie en/of psychodiagnostisch traject.
Je kunt contact opnemen en NW-Psycholgie kan je dan aangeven wat de geschatte wachttijd voor een intake is. 

Pas na een intaketraject kunnen we bepalen of er ook een behandeltraject geïndiceerd is.

Is er sprake van een aanmeldstop?
Ik werk niet met een wachtlijst omdat het binnen de lopende GGZ trajecten moeilijk inschatten is wanneer er ruimte ontstaat voor nieuwe trajecten. Je kunt altijd aangeven dat je juist wel op NW-Psychologie wenst te wachten, maar realiseer je dan dat ik geen begindatum kan garanderen en dat de wachttijd moeilijk in te schatten is. Je bent ook pas formeel in zorg als je ingeschreven staat en er een intaketraject heeft plaatsgevonden. Ik adviseer je dan ook altijd ook om te zoeken naar collega-therapeuten die mogelijk eerder plek hebben.

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a: www.vgct.nlwww.lvvp.infoPsyZorg Hoflanden praktijktijken, http://www.psyq.nl

Neem voor de vraag tot een psychodiagnostisch onderzoek en onderwijs (supervisie/leertherapie) contact met me op.

Aanmeld- en contactformulier NW-Psychologie

Wil je aan de slag en je aanmelden?
- Vul dan het formulier in en klik op verzenden. We zullen via een beveiligde emailreactie reageren waarop we inhoudelijk verder kunnen communiceren.
- Bel naar 06-28082432 en spreek een bericht in
Voor trajecten die de zorgverzekeraar kan vergoeden is een verwijsbrief van je huisarts / medisch specialist nodig (zie verwijsformulier voor het format).

Voor verwijzers: vul dit verwijsformulier in en verzend dit via Zorgmail.

Zodra ik je aanvraag / voicemail heb ontvangen, neem ik contact met je op om je vraag verder te onderzoeken.
Als er indicatie is voor een intakefase bij NW-Psychologie, dan gaan we over tot formele inschrijven en starten we een intaketraject,
Je krijgt toegang tot je eigen ‘Praktijkportaal’ omgeving. Hier staan onder andere een aanvullend intake-formulier en start-vragenlijst voor je klaar die voorafgaand aan een intaketraject moeten worden ingevuld

Pas na het intaketraject kunnen we pas indiceren wat er wel/niet aan de hand is en of NW-Psychologie dit ook kan bieden.

♣ Geschatte wachttijd tot aanvang traject: zie boven aan deze pagina
(hier kunnen geen garanties aan worden ontleend)  Algemene Voorwaarden NW-Psychologie lees je hier

  NW-Psychologie is een eenmanszaak die 3 dagen praktijk voert. Dit betekent dat ik niet 24 uur per dag beschikbaar ben.
  Als er sprake is van crisisgevoeligheid of een grotere behoefte tot bereikbaarheid/beschikbaarheid, bent u niet op uw plek bij NW-Psychologie en bent u juist het beste op uw plek bij een GGZ-instelling met een crisisdienst.

   


  Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk werk ik niet met wachtlijsten. Wanneer ik weet dat er op relatief korte termijn geen ruimte is voor nieuwe clienten, dan wordt op de website vermeldt dat er een aanmeldstop is. Je kunt je dan helaas niet aanmelden bij mijn praktijk. Wanneer er ruimte is voor nieuwe clienten, dan staat dit vermeld op de website. Je kan je dan aanmelden via email of via het contactformulier. Je kunt altijd informeren bij de praktijk naar de geschatte wachttijd tot een eerste contact.
  NW-Psychologie registreert ook maandelijks haar wachttijden bij de Vektis.


  ♣ Psychotherapie: er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling/onderzoek
  We hebben pas een behandelrelatie (waarbij ik de behandelverantwoordelijkheid draag) als we een intakegesprek hebben gehad.  Je eerste contactpersoon in geval van crisis of verergering van klachten tot dat je een intake gesprek gehad hebt, is daarom je huisarts.

  ♣ Psychodiagnostisch onderzoek : neem contact met mij op. Soms kunnen deze trajecten op kortere termijn plaatsvinden.

  ♣ Supervisie en leertherapie: neem contact met mij op.

  ♣ Onderwijsactiviteiten: neem contact met mij op.

  Neem ook vooral contact met me op voor de geschatte wachttijd voor jouw specifieke vraag.


   

  NW-Psychologie is voor jou de juiste plek:
  ♣ Wanneer je klachten hebt op o.a. het gebied van angsten, zelfbeeldproblemen, somatoforme klachten, burn-out, somberheidsklachten (depressie), persoonlijkheid, identiteitsproblematiek, traumaklachten.
  ♣ Wanneer je naast de individuele psychotherapie zelfstandig aan jouw herstel kunt werken
  ♣ Wanneer je vragen heeft over jezelf en een psychodiagnostisch onderzoek wenst of nodig is

  NW-Psychologie is voor jou NIET de juiste plek:
  Wanneer er sprake is van grote crisisgevoeligheid (frequente suïcide-pogingen, ernstig automutileren; een ernstig gevaar voor zichzelf of de ander)
  Wanneer er sprake is van ernstige psychopathologie waarbij bijvoorbeeld medebehandeling van een psychiater noodzakelijk is en/of wanneer er een crisis-achterwachtfunctie van belang is (bv. bij ernstige depressies met zelfmoordwens)

  Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, psychotische problematiek of forensische problematiek
  Wanneer sprake is van veel psychosociale problemen die eerst opgelost moeten worden (bv. financiële problemen, huisvestingsproblemen) voordat er ruimte is om te werken aan psychologische veranderingen

  Wanneer sprake is van een klinische zorgvraag (grote crisisgevoeligheid, r24-uur zorg vraag, regelmatige opname ter voorkoming van bijvoorbeeld acting-out)
  Wanneer je jonger bent dan 18 jaar

  Een GGZ-instelling als PsyQ/Parnassia, Rivierduinen, GGZ-Delfland is voor u dan de beste plek.

  De praktijk biedt geen 24-uurs beschikbaarheid en heeft geen opname of psychiatrische capaciteit.


   

  WACHTTIJD?!? WAT NU??
  Wanneer jij besluit de stap te zetten om je aan te melden voor psychologische zorg, snappen wij dat je het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaat. Je hoort sowieso binnen 5 werkdagen na aanmelding / contact iets van ons en NW-Psychologie wil jou zo snel mogelijk helpen. We kunnen niet altijd voorkomen dat er een wachttijd is, maar we proberen deze zo kort mogelijk te houden.

  Mocht het toch voorkomen dat je bij NW-Psychologie ook even moet wachten voordat je een eerste gesprek hebt waarna je behandeling kan starten, dan bespreek ik dit met je en geef ik je -indien je wenst - advies over wat je zelf al kunt doen als de behandeling niet direct kan aanvangen.
  Als je de wachttijd te lang vindt, kun je via www.lvvp.info zoeken naar een collega-therapeut die mogelijk eerder plek heeft. Ook kan NW-Psychologie je mogelijk namen geven van collega-praktijken in de buurt.

  Wat kun je zelf doen als je moet wachten op behandeling?


  Op het moment dat je naar je huisarts gaat voor hulp voor je psychische klachten en je een verwijzing krijgt voor de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, is de hulp meestal NU nodig. Helaas bemerk je dan dat er vaak wachttijden zijn (waarbij ik 2 weken wachten op een eerste afspraak ook al wachttijd noem).  Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft?
  Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur kunnen zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen:

  ♣ Zorg voor structuur en regelmaat in je leven
  - zorg voor een stabiel dag-nacht ritme: ga op vaste tijden slapen en sta op vaste tijden op
  - eet in ieder geval 3x op een dag een (gezonde) maaltijd
  - blijf bewegen - wandel bijvoorbeeld ieder dag buiten (10 minuten kan al voldoende zijn)

  ♣ Zorg voor een goede energiebalans; doe niet teveel 'moet' dingen en zorg dat je activiteiten opzoekt die je in potentie fijn vindt en energie geven
  ♣ Als het op je werk (ook) moeizaam gaat, ga dan vooral in gesprek met je leidinggevende of maak een vrijblijvende afspraak met je bedrijfsarts
  ♣ Wees voorzichtig (maar liever nog stop) met alcohol of andere verdovende middelen (omdat die je klachten kan verergeren)
  ♣ Als het niet meer gaat en er dreigt crisis ga je naar de huisarts of de huisartsenpost
  Vertel de mensen om je heen waar je mee zit en waar je mee worstelt -zij kunnen steun zijn 
  ♣ We kunnen onderzoeken of je via je huisarts ondersteund kan worden door bijvoorbeeld de POH-GGZ in de praktijk . Een POH-GGZ kan goed met je meekijken om je psychosociale omstandigheden op de rit te krijgen. Voor veel mensen is het moeilijk om te doen wat goed voor ze is (bijvoorbeeld een goede structuur aanbrengen of andere zaken zoals hierboven beschreven).
  ♣ Starten met een e-health module (zie ook e-health)


  Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan kun je naar andere therapeuten zoeken via o.a. de volgende websites:
  LVVP
  VGCT
  Kies Beter

  NZA:
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder (waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft) een intakegesprek krijgt , en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).