Close

Betaling


In dit informatieblad komt de manier van financiering van zorg bij NW-Psychologie aan de orde. Als je n.a.v. deze informatie nog vragen hebt, kun je me het beste via email benaderen.

NB. NW-Psychologie adviseert dan ook om een restitutieverzekering (RV) af te sluiten i.p.v. een natura verzekering (NV). Bij een restitutieverzekering mag je zelf je zorgaanbieder uitzoeken, wat bij de naturaverzekering alleen maar kan met zorgaanbieders waarmee je zorgverzekering een contract is aangegaan. 


VERGOEDINGEN VANUIT DE ZORGVERZEKERING 
De vormen van psychotherapie die bij NW-Psychologie worden aangeboden, zijn allen opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en worden om deze reden ALTIJD door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychotherapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Er wordt op grond van jouw problematiek een diagnose, een zogenoemde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangemaakt waarbij en de directe (het gesprek zelf: face to face, telefonisch of per e-mail) en de indirecte tijd (verslaglegging, overleg, voorbereiding, berichtgeving aan huisarts etc.)  wordt geregistreerd. De minuten worden bij elkaar geteld en op grond van de geldige NZA tarieven voor GGZ wordt een bedrag berekend. Dit bedrag kan pas aan het einde van je behandeing met zekerheid worden vastgesteld. Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan openen wij een (vervolg)DBC voor jou, altijd in overleg met jou. Het jaar waarin een DBC start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico. Ligt de begindatum in 2017 dan is het eigen risico van 2017 van toepassing. Ligt de begindatum in 2018 dan is het eigen risico van 2018 van toepassing.

BETALING
NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. Tevens adviseer ik je voorafgaand aan het traject schriftelijk bij je zorgverzekeraar te informeren welke eisen zij hier bij aan jou stellen.

Je kunt de kosten na het sluiten van deze behandelDBC (dat is bij een basis (generalistisch) GGZ product na max 9-10 sessies en bij een gespecialiseerd GGZ product na maximaal 1 jaar) indienen ter declaratie. Vanwege de GGZ vergoeding constructie (bepaald vanuit de overheid) kun je dit niet eerder of per sessie bij je zorgverzekeraar declareren – dit kan alleen na beëindiging van het zorgproduct.

De rekening
De psychotherapeutische zorg die NW-Psychologie levert valt onder de zorgverzekeringswet. Wanneer je bij jouw zorgverzekeraar informeert naar de mogelijkheden van vergoeding van de behandeling bij NW-Psychologie (een niet gecontracteerde zorgaanbieder), is het belangrijk goed uit te vragen over welk percentage het gaat van welk tarief. Percentages kunnen namelijk variëren, maar ook de tarieven die worden gehanteerd kunnen variëren (bijvoorbeeld 70% of 100% van het NZA-tarief (www.nza.nl) of een door jouw zorgverzekeraar bepaald marktconform tarief).

Omdat de kosten binnen een jaar behoorlijk kunnen oplopen, is het belangrijk daar goed rekening mee te houden.

Als je onze eindrekening ontvangt, heb je 14 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar jouw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoef je het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: Jij bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!


HOE VERLOOPT DE FACTURERING EN BETALING?

Als je bij NW-Psychologie in zorgt wilt, ga je akkoord met onderstaande (betalings)voorwaarden.

NW-Psychologie zal jou de rekening sturen van het behandeltraject. Dit bestaat uit:


1 - Maandelijkse voorschotbetalingen of betaling per pin per sessie

Psychotherapie (BGGZ, SGGZ, zelfbetalend):
- Per sessie wordt gemiddeld €90,- berekend (dit bespreken we samen) die je betaald als voorschot op je eindnota.
- Je ontvangt maandelijks een factuur over de genoten behandelsessies of je kunt per sessie in de praktijk per pin betalen. Uiteraard wordt dit bij de eindnota weer verrekend.

Psychologisch onderzoek:
- Hierbij betaal je geen voorschot, maar betaal je zelf na het afronden van het onderzoek.


2 - Eindrekening aan het einde van je behandeling (of maximaal na 1 jaar)


Aan het einde van de behandeling (of maximaal na 1 jaar therapie) krijg je een rekening van het ontvangen psychotherapietraject. De al betaalde voorschotten, worden hierop in mindering gebracht en dan blijft er vaak nog een restbedrag over, wat je nog aan NW-Psychologie moet betalen. Als je vervolgens de eindfactuur voor je zorgverzekeraar, bij je zorgverzekeraar indient, krijg je (afhankelijk van je verzekering) het betaalde bedrag (met aftrek van je eigen risico als dat nog niet eerder verrekend is) weer terug.

DUS:
Je betaalt aan het einde van je zorgtraject (of maximaal na 1 jaar) de eindrekening eerst direct zelf waarna jij de kosten op je verzekeraar verhaald. NW-Psychologie geeft je een declaratieoverzicht mee om in te dienen bij je verzekeraar die vervolgens binnen hun gestelde termijn weer aan jou uit kan keren.

1 - De eindfactuur: hierop staan de kosten voor het DBC traject minus de door jou betaalde voorschotbetalingen. Dit rest bedrag betaal je aan NW-Psychologie. Deze factuur is voor jou en stuur je NIET naar je verzekering.
2 - Het declaratieoverzicht: dit is de eindfactuur voor je verzekeraar. Deze stuur je op ter declaratie naar je verzekeraar (je bent niet verplicht je verwijzing mee te zenden) en eventueel opt-out formulier. De verzekering keert jou dan het vergoede deel van je ontvangen zorg uit.


No-show rekening
Helaas kan het voorkomen dat je een afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt. Dan is NW-Psychologie genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen met een no-show tarief van € 65,- per te laat afgezegde afspraak (ongeacht de reden van afzegging). Hiervoor ontvang je een aparte rekening, of deze betaal je bij je volgende sessie in de praktijk per pinbetaling. Deze rekening kun je NIET indienen bij je verzekeraar.

Supervisie / leertherapie
Betaling geschied per sessie per pinbetaling in de praktijk of per maandelijkse factuur (die aan jou of je werkgever verzonden wordt).

Coaching 
Betaling geschied voorafgaand aan het traject, per coachingsfase per pinbetaling in de praktijk of per maandelijkse factuur (die aan jou of je werkgever verzonden wordt).

  

Overig:


Betalingstermijn van de facturen: 14 dagen.

  • Heb je na 14 dagen niet betaald, dan krijg je een eerste betalingsherinnering want iedereen kan ten slotte eens een rekening vergeten. 
  • Heb je die na 14 dagen echter nog niet betaald, dan krijg je een tweede betalingsherinnering met een verhoging van €20,- administratiekosten. 
  • Voldoe je niet aan deze 2e betalingsherinnering, dan stellen we je in gebreke en kan er vervolgens een incassotraject worden ingezet (iets wat we natuurlijk willen voorkomen) en zal de behandeling mogelijk tijdelijk worden stopgezet.

Mocht je een factuur (tijdelijk) niet kunnen betalen, neem dan vooral contact op met je behandelaar of de betaaladministratie (facturatie@nw-psychologie.nl), zodat we samen daar afspraken over kunnen maken.