Close

Betaling


In dit informatieblad komt de manier van financiering van zorg bij NW-Psychologie aan de orde.
Als je n.a.v. deze informatie nog vragen hebt, kun je me het beste via email benaderen.

NB. NW-Psychologie adviseert dan ook om een restitutieverzekering (RV) af te sluiten i.p.v. een natura verzekering (NV). Bij een restitutieverzekering mag je zelf je zorgaanbieder uitzoeken, wat bij de naturaverzekering alleen maar kan met zorgaanbieders waarmee je zorgverzekering een contract is aangegaan. 


VERGOEDINGEN VANUIT DE ZORGVERZEKERING 
De vormen van psychotherapie die bij NW-Psychologie worden aangeboden, zijn allen opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en worden om deze reden ALTIJD door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychotherapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

BETALING
NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. Tevens adviseer ik je voorafgaand aan het traject schriftelijk bij je zorgverzekeraar te informeren welke eisen zij hier bij aan jou stellen.

Voor 2021 geld- Je kunt de kosten na het sluiten van deze behandelDBC (dat is bij een basis (generalistisch) GGZ product na max 9-10 sessies en bij een gespecialiseerd GGZ product na maximaal 1 jaar) indienen ter declaratie. Vanwege de GGZ vergoeding constructie (bepaald vanuit de overheid) kun je dit niet eerder of per sessie bij je zorgverzekeraar declareren – dit kan alleen na beëindiging van het zorgproduct.

Per 31-12-2021 zal je zorgtraject financieel worden afgelosten. Vervolg je je zorgtraject in 2022 dan zal er een nieuw dossier binnen het zorgprestatiemodel geopend worden.

LET OP: Cliënten die in 2021 zijn gestart met een behandeling die in 2021 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. In het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden.


HOE VERLOOPT DE FACTURERING EN BETALING?

Als je bij NW-Psychologie in zorgt wilt, ga je akkoord met onderstaande (betalings)voorwaarden.

REKENING en BETALING 2021:
NW-Psychologie zal jou de rekening sturen van het behandeltraject. Dit bestaat uit:


1 - Maandelijkse voorschotbetalingen of betaling per pin per sessie
Psychotherapie (BGGZ, SGGZ, zelfbetalend):
- Per sessie wordt gemiddeld €90,- berekend (dit bespreken we samen) die je betaald als voorschot op je eindnota.
- Je ontvangt maandelijks een simpele factuur over de genoten sessies of je kunt per sessie in de praktijk per pin betalen. Uiteraard wordt dit bij de eindnota weer verrekend. 

Psychologisch onderzoek:
- Hierbij betaal je geen voorschot, maar betaal je zelf na het afronden van het onderzoek.


2 - Eindrekening aan het einde van je behandeling (of maximaal na 1 jaar)


Aan het einde van de behandeling (of maximaal na 1 jaar therapie) krijg je een rekening van het ontvangen psychotherapietraject. De al betaalde voorschotten, worden hierop in mindering gebracht en dan blijft er vaak nog een restbedrag over, wat je nog aan NW-Psychologie moet betalen. Als je vervolgens de eindfdeclaratie voor je zorgverzekeraar, bij je zorgverzekeraar indient, krijg je (afhankelijk van je verzekering) het betaalde bedrag (met aftrek van je eigen risico als dat nog niet eerder verrekend is) weer terug.

DUS:
Je betaalt aan het einde van je zorgtraject (of maximaal na 1 jaar) de eindrekening eerst direct zelf waarna jij de kosten op je verzekeraar verhaald. NW-Psychologie geeft je een declaratieoverzicht mee om in te dienen bij je verzekeraar die vervolgens binnen hun gestelde termijn weer aan jou uit kan keren.

1 - De eindfactuur: hierop staan de kosten voor het DBC traject minus de door jou betaalde voorschotbetalingen. Dit rest bedrag betaal je aan NW-Psychologie. Deze factuur is voor jou en stuur je NIET naar je verzekering.
2 - Het declaratieoverzicht: dit is de eindfactuur voor je verzekeraar. Deze stuur je op ter declaratie naar je verzekeraar (je bent niet verplicht je verwijzing mee te zenden) en eventueel opt-out formulier. De verzekering keert jou dan het vergoede deel van je ontvangen zorg uit.


 

DE REKENING 2022
Vanaf 01-01-2022 ontvang je per maand:  
- een factuur met de genoten sessies van die maand,  die je direct aan NW-Psychologie betaalt.
- een declaratie voor je verzekeraar die je vervolgens bij je zorgverzekeraar indient ter vergoeding van (een deel) van de kosten

NB: NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract (overeenkomst) aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen.
Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. Vergoed de zorgverzekeraar niet of minder dan gedacht, dan is dat jouw verantwoordelijkheid en deze kosten kun je niet verhalen op NW-Psychologie.

 


OVERIG

No-show rekening
Helaas kan het voorkomen dat je een afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt. Dan is NW-Psychologie genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen met een no-show tarief van € 65,- per te laat afgezegde afspraak (ongeacht de reden van afzegging). Hiervoor ontvang je een aparte rekening, of deze betaal je bij je volgende sessie in de praktijk per pinbetaling. Deze rekening kun je NIET indienen bij je verzekeraar.

Supervisie / leertherapie
Betaling geschied per sessie per pinbetaling in de praktijk of per maandelijkse factuur (die aan jou of je werkgever verzonden wordt).

Coaching
Betaling geschied voorafgaand aan het traject, per coachingsfase per pinbetaling in de praktijk of per maandelijkse factuur (die aan jou of je werkgever verzonden wordt).

  

FACTURERING


1 - De maandelijkse facturen worden via Asperion boekhouding verzonden. Er staat geen privacy gevoelige informatie op de factuur, anders dan je naam en het bedrag wat betaald dient te worden en wordt daarom voor het gemak voor jou en mij niet via een 2-staps-verficatie procedure verzonden. Bij de aanvang van je traject bij NW-Psychologie ga je hiermee akkoord. 

2 - De declaraties voor je verzekering (die meer privacy gevoelige informatie bevat) wordt ALTIJD via een beveiligde verbinding verzonden (via de praktijkportal).


NW-Psychologie werkt met e-facturering via boekhoudsysteem Asperion ©.

Waarom e-factureren?
In een wereld waarin alles steeds verder wordt gedigitaliseerd is het een logische stap om ook de administratie makkelijker, sneller en efficiënter te verwerken. De manier om dit te realiseren is via e-facturen. Veel boekhoudsoftware is inmiddels in staat om op een veilige manier e-facturen uit te wisselen. 

Handmatige verwerking van facturen via post of e-mail kost veel tijd en geld. En geeft kans op fouten. Wij hechten er waarde aan dat de facturen op een betrouwbare wijze in onze systemen terecht komen, zodat wij niet hoeven te twijfelen over de authenticiteit van het document en wij dus ook geen last hebben van spookfacturen. Hierdoor kunnen we de factuur nog efficiënter verwerken en het voor jou als client ook makkelijker maken.

Voordelen van e-factureren
De voordelen van e-factureren zijn onder andere:

  • Gemak. De verwerking verloopt automatisch.
  • Snellere verwerking. De papierstroom blijft achterwege.
  • Nauwkeuriger. Geen fouten door handmatige verwerking.
  • Goedkoper. Geen print- en portokosten.

Overig:


Betalingstermijn van de facturen: 14 dagen.

  • Heb je na 14 dagen niet betaald, dan krijg je een eerste betalingsherinnering want iedereen kan ten slotte eens een rekening vergeten. 
  • Heb je die na 14 dagen echter nog niet betaald, dan krijg je een tweede betalingsherinnering met een verhoging van €20,- administratiekosten. 
  • Voldoe je niet aan deze 2e betalingsherinnering, dan stellen we je in gebreke en kan er vervolgens een incassotraject worden ingezet (iets wat we natuurlijk willen voorkomen) en zal de behandeling mogelijk tijdelijk worden stopgezet.

Mocht je een factuur (tijdelijk) niet kunnen betalen, neem dan vooral contact op met je behandelaar of de betaaladministratie (facturatie@nw-psychologie.nl), zodat we samen daar afspraken over kunnen maken.