Close

Coaching

"Life is not about what I've done, should have done or what I could have done. It's about what I can do and what I will do" 


 

In verschillende levensfases kun je tot de ontdekking komen, dat je leven beter zou kunnen en verandering behoeft. Dat kan zijn, wanneer je na je studie gaat werken en 'werknemer' wordt, wanneer je gaat trouwen en je 'echtgenoot' wordt, wanneer je kinderen krijgt en 'ouder' wordt, wanneer een relatie over is en je 'alleen-staand'  wordt, je partner overlijdt en je 'weduwe of weduwnaar'  wordt of wanneer je met pensioen gaat en het leven een andere wending neemt. Maar ook als je vast loopt in je werksituatie, je niet goed weet wat je wilt in je leven, of in toenemende mate stress ervaart die tot klachten als vermoeidheid en stemmingswisselingen kan leiden. In onze huidige maatschappij stellen we steeds hogere eisen aan onszelf en elkaar. Op social media posten we veelal alleen de 'leuke' dingen, terwijl er ook tegenslagen verwerkt moeten worden. Je kunt jezelf afvragen wie ben ik nu, waar sta ik voor en wat wil ik uit mijn leven halen (en wat heb ik daar dan vervolgens voor nodig). Persoonlijke coaching kan je helpen in deze periodes om stil te staan bij jezelf, wat deze fase in het leven van je vraagt, welke behoeftes jij daarbij hebt en hoe je je weg weer kunt vervolgen. 

Bij NW-Psychologie bekijk ik samen met jou waaraan jij waarde hecht in het leven en op welke manier jij je balans kunt vinden. Verandering is een geleidelijk proces. Jij voelt aan wat je nodig hebt en ook hoeveel coaching je nodig hebt. Je leert om meer in contact te staan met je gevoel en beter naar jezelf te luisteren. Daarnaast kun je leren op welke manier je een balans kunt vinden tussen de dingen die je moet doen en de dingen die je graag wilt doen.

Mijn coachingsstijl laat zich kenmerken door samenwerking en positivisme en we zetten de coaching in op:
Het versterken van je positieve eigenschappen, zoals kwaliteiten en vaardigheden
Het bevorderen van je eigen keuzes durven en kunnen maken
Het verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven: jij bepaalt hoe je het wilt leven
Het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van je toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen) 


Werkwijze
Een coachingstraject start met een intakegesprek.  In dit eerste gesprek ligt de nadruk op je vraag en de doelen die je wilt behalen. Waar loop je tegenaan? Wat wil je bereiken? Vervolgens kijken we hoe we dit gaan realiseren en hoeveel sessies we denken nodig te hebben. 

N.a.v. het intakegesprek stellen we een coachingsplan op. Hierin staat:
De aanleiding (waar loop je nu tegen aan)

Aantal coachingssessies
Kosten
Resultaat (je leerdoelen)

In deze sessies worden ook opdrachten gegeven om thuis en/of op het werk mee aan de slag te gaan. Daarnaast is er contact via e-mail in de tussenliggende periode. Het traject wordt afgerond zodra je aangeeft dat je jouw leerdoel(en) in de praktijk kunt brengen.

Kosten coaching 

Sessie van 45 minuten : €145,-
inclusief BTW (21%)

Sessie van 60 minuten: €190,-
inclusief BTW (21%)

L.S. Coaching kan in sommige gevallen ook vallen onder 'psychotherapie zonder medische verwijzing'. De kosten hiervan kun je nalezen bij vergoedingen.

Voor langdurige trajecten en (team)coaching op locatie maak ik graag een voorstel op maat.

***
NB Afwezigheid - Bij het te laat of niet afzeggen van een coachingssessie, wordt het gehele sessiebedrag in rekening gebracht.

Mogelijke Vergoeding
Via de werkgever 
- Informeer bij je werkgever of deze een vergoeding kent voor coaching trajecten, vaak als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket (bv preventie verzuim of ontwikkelingsmogelijkheden)

Via de belasting - De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekostenCoaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar soms vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV - Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.