Close

Kosten 2022

Vanaf 1 januari 2022 komt er een nieuw bekostigingssysteem in de gehele GGZ in Nederland – het Zorgprestatiemodel.

De kosten van een psychotherapietraject of psychodiagnostisch onderzoekstraject vallen ook in 2022 onder de basiszorgverzekeringswet. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het percentage wat je vergoed krijgt hangt echter af van hoe je verzekerd bent (en dus wat jouw verzekeraar bepaalt heeft te vergoeden, vaak een percentage variërend tussen de 60 en 100%).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van je specifieke verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract (overeenkomst) aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. 


Waarom een nieuw model?bron: LVVP
Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.
Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek.
De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
Factoren zoals:

 • het beroep van persoon die de behandeling uitvoert,
 • de duur van elk consult,
 • de plek waar de zorg plaatsvindt,

wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model in de basis minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zoals bij NW-Psychologie zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij jou speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling ga jij met jouw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar jou toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Het zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders en in dit geval lager dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.


 

Wat gebeurt er met uw eigen risico? bron-LVVP

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

 • Start behandeling: 1 november 2020
 • Einde behandeling: 31 oktober 2021
 • Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2

 • Start behandeling: 1 mei 2021
 • Einde behandeling: 12 februari 2022
 • Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Als je verdere vragen hebt kun je:


Disclaimer – Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP als ook NW-Psychologie doet haar uiterste best om je van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid

Psychodiagnostisch onderzoek
Kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek en ook uitgebreider psychologisch onderzoek wat in het teken staat van jouw behandeling, kunnen worden vergoed vanuit de vergoedingen voor de specialistische GGZ  (vanaf 01-01-2022 via consulttypes) indien er sprake is van een zorgvraag en daarmee een verwijzing van de huisarts.
Indien er geen zorgvraag is, maar je toch een vraag hebt voor een psychodiagnostisch onderzoek, dan zijn de kosten voor jouw rekening – neem dan contact met mij op voor de kosten.

Zelfbetalers (private financiering)
Indien je behandeling  zelf wilt betalen (zonder vergoeding en inmenging van je verzekeraar) is dat natuurlijk ook mogelijk. Je hebt dan geen verwijsbrief van je (huis)arts nodig. NW-Psychologie rekent dan de DBC producten (tot 31-12-2021) of consulttypes (vanaf 01-01-2022) zoals eerder aangegeven. Het tarief bij NW-Psychologie voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Niet verzekerde zorg – onverzekerd product (OVP)
Indien je klachten hebt, die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) en/of er GEEN DSM-V Classificatie kan worden vastgesteld, dan betaal je de kosten zelf.
 NW-Psychologie rekent dan €119,96 (NzA tarief) per gesprek van 45 minuten (met 15 minuten administratietijd), hetzelfde tarief geldt ook voor de indirecte tijd (administratie tijd).

De rekening OVP
De kosten van de behandeling betaal jezelf middels een maandelijkse factuur.
L.S. Wanneer je vermoed dat je klachten werkgerelateerd zijn, overweeg dan eens met je werkgever te overleggen over (mee)financiering.

Afzeggen afspraak (no show)
Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Dit kun je doen via het verzenden van een SMS of email. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor mij is. Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt (1 werkdag) of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt €65,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op.


NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van jouw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling geregeld verkeerde informatie wordt verstrekt.