Close

Nieuws

Lees ook actuele berichten van NW-Psychologie op Facebook! 


Vanaf 01-01-2022 moeten we in de GGZ, dus ook bij NW-Psychologie, gaan werken met een nieuw financieringsmodel.

 

 

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Wat zijn de voordelen?
Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie

Met dit model nemen we afscheid van de Diagnose Behandel Combinaties – de DBC’s.

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten.

De inhoudelijke zorg verandert niet!
Het is niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.  De aanspraak op zorg volgens de Zorgverzekeringswet verandert niet. Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen ook niet. Het kan wel zijn dat de verzekeringspolis voorwaarden stelt en/of maxima aan het te vergoeden bedrag. Afhankelijk van je verzekeringspolis krijg je de factuur geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor jou betekent het dat we per 1 januari 2022 maandelijks aan je factureren. Je kan deze factuur indienen om de behandelkosten te declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tarieven vastgesteld voor de zorg, die worden bepaald door de diagnose, ernst en setting van de behandeling.

Wat merk je aan het nieuwe bekostigingsmodel?
Het is niet zo dat de zorg voor jou anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Cliënten die in 2021 zijn gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. In het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden. Er volgen landelijke informatiebrieven vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit om cliënten te informeren. Zodra dit bekend is zullen wij je hierover informeren.

Alle behandelingen worden op 31-12-2021 (met een harde afkap) financieel afgesloten met het voldoen van een eindfactuur (en verdwijnen de DBC – Diagnose Behandel Combinatie), waarop per 01-01-2022 het nieuwe zorgprestatiemodel in werking treedt.

Er komen 3 types consulten die per type behandelaar (in mijn geval ‘klinisch psycholoog’) gecodeerd worden.

Type 1 – Consult Diagnostiek
Type 2 – Consult Behandeling
Type 3 – Groepsconsult (deze is vooralsnog niet van toepassing op NW-Psychologie vanwege het niet aanbieden van groepstherapieën).

Type 1 en 2 consulten kunnen de duur hebben van 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, of 120 minuten, allemaal met hun eigen tarief.

De indirecte tijd die ik als behandelaar heb (voor rapportages, behandelingen voorbereiden, brieven schrijven etc) zit vanaf 01-01-2022 verdisconteerd in het tarief van dit consult.  Voor de bekostiging hoeft de behandelaar geen indirecte tijd meer te registreren.

Dat betekent dat de tarieven per sessie mogelijk hoog lijken (voor een Psychotherapiesessie (behandeling) van 60 minuten staat nu bijvoorbeeld ongeveer €185,- berekend), behelst dit bedrag dus meer dan alleen de feitelijke sessie en haar tijd. Hierin zit ook de overige tijd die ik als behandelaar maak voor jou (bv rapportage, voorbereiding, overleg).

Hoe gespecialiseerder qua type psycholoog, hoe hoger het tarief is wat per consult berekend wordt. De consulten bij NW-Psychologie zullen via de specialisatie Klinisch Psycholoog worden gedeclareerd. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Deze worden binnenkort bekend gemaakt.

Je ontvangt vanuit NW-Psychologie maandelijks een factuur met de genoten sessie die je dan direct bij je zorgverzekeraar kan indienen voor vergoeding en je dus (mits je een volledige verzekering hebt) niets meer hoeft voor te schieten. De voorschotkosten die er nu zijn, vervallen dan. 

NOGMAALS: Inhoudelijk zal er niets veranderen! Ik ga nog steeds samen met jou op zoek naar wat jou kan helpen je kwaliteit van leven te verbeteren en psychopathologie te verminderen. Alleen het bekostigingssysteem veranderd en die gaat het hopelijk makkelijker voor jou en mij maken.

Je kunt op https://www.zorgprestatiemodel.nl/ meer lezen over dit nieuwe model.

BELANGRIJK

Loopt jouw behandeljaar één dezer maanden af, en wil je je behandeling vervolgen, dan is het goed na te gaan wat dat betekent voor je eigen risico en de kosten die je mogelijk extra gaat maken bij de overgang van de financieringssystematiek.


DE PRAKTIJK IS LVVP GECERTIFICEERD!!!

Op vrijdag 18 juni werd NW-Psychologie gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen). Het belangrijkste doel van een visitatiebezoek is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Er werd zorgvuldig door alle stappen van de praktijkvoering gegaan en…..

De praktijk is geslaagd en voor de komende 5 jaar positief gecertificeerd!

Dit betekent dat de praktijkvoering meer dan voldoende op orde is, dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen die nodig zijn, dat we zorgvuldig en volledig omgaan met de clientdossiers, werkprocedures, privacy, verwijzers en bovenal de clienten!

Dank voor alle medewerking!

 


 

CORONATIJD

We zijn allen plots geschokt door de grote veranderingen in korte tijd en de zorg om gezondheid en toekomst door de komst van een nieuw virus, het Corona virus. Zoals het er nu uit ziet zullen we moeten leren leven met het virus en dat heeft invloed hoe we met elkaar om gaan. 

Een eerste heftige periode van het plots wennen aan deze nieuwe ‘corona’-realiteit (het trauma van 2020) en alle zorgen die dat vraagt, zowel logistiek (met werk (of het uitvallen van werk), eventuele kinderen en de combinatie daarvan, als de aanpassing of juist moeilijke aanpassing op zowel mentaal als fysiek vlak hebben we doorstaan. Er zal nog een tijd volgen waarin alles anders is, we fysiek veel afstand tot elkaar moeten bewaren en er nog een boel op ons af zal komen. 2020 zal daarmee voor iedereen een jaar worden die we niet zomaar zullen vergeten.

De afgelopen maanden hebben we met elkaar laten zien dat we dit kunnen, en er is een forse daling in aantal zieken, ziekenhuisopnames en overledenen. In deze tijd is het van belang goed na te gaan wat je nodig hebt om zoveel als mogelijk stabiel te kunnen blijven functioneren. Dat betekent niet dat je niet bang zult zijn, onrustig of gespannen – dit zijn emoties die er in tijden van crisis bijhoren. Het gaat erom om juist nu ook na te gaan wat je nodig hebt om hier mee te kunnen omgaan.

Lees meer

Nieuwjaarswens voor 2021

Lieve mensen, 

Graag wens ik je veel hoop, vertrouwen in jezelf, in de ander en in de toekomst. Hoe zwaar en donker het soms ook is, donker bestaat ook alleen maar bij de gratie van het licht wat uiteindelijk weer schijnt. 
Ik wens je veel mooie gesprekken, waarin je vooral luistert naar de ander (dan jezelf te horen spreken).
Ik gun je veel gewilde knuffels. 
Ik gun je nee te kunnen zeggen tegen dat wat je niet wilt. 
Ik gun je veel saamhorigheid en er zijn voor de mensen om je heen, maar ook het je mogen terugtrekken als je daar behoefte aan hebt. 
Ik wens je de warmte van het hebben van een goede vriend, het samenzijn met familie, maar ook de warmte van het ook alleen met jezelf kunnen zijn. 
Ik wens je een goed glas bubbles, een fijn dak boven je hoofd, en gezond eten op de tafel, de mogelijkheid de beauty van de natuur te zien en ervoor te zorgen. 

Count altijd your blessings: kijk wat er wel is, i.p.v. je te richten op dat wat er niet is. Maar rouw ook om dat wat je mist en wat bij jou mag horen. 
Ik wens je veel optimisme en kracht om eens voorbij je eigen gedachten en overtuigingen te denken, je wereldbeeld te verruimen en nieuwe dingen te leren.
Ik gun je het vertrouwen in de ander en daarmee de (liefdevolle) verbinding met de ander – of afstand of dichtbij. 
Ik wens je veel vriendelijke gedagzeggingen op straat, ik gun je het maken van veel complimenten, en daarbij ook het ontvangen van complimenten (want wat je geeft ontvang je ook vaak weer terug). 
Ik gun je incasseringsvermogen als je kritiek krijgt. 
Ik gun je geduld als de ander dat niet heeft. 
Ik wens je de veerkracht voor het voelen van pijn en verdriet, omdat dat ook het leven is. 
Ik wens je wat minder ego, en wat meer samen. 
Ik gun je het ervaren van respect en het minstens net zoveel geven ervan. 
Ik wens je empathie – het je kunnen verplaatsen in de ander en het rekening houden met de ander, zo’n enorm krachtige eigenschap die laat zien wat voor sterk mens je bent. 
Ik gun je het gevoel van zelfwaarde, er mogen zijn: dat iedereen op zijn of haar beurt essentieel is in deze circle of life. 
Ik gun je het gevoel dat jij gewoon jij mag zijn – zonder verantwoording af te leggen, gewoon omdat er maar 1 jij is, en die is waardevol en uniek. 
Ik gun je het echt zien van de ander.

Laat 2021 het jaar zijn waarin we meer dan ooit beseffen dat we elkaar nodig hebben – dat we gelijkwaardig zijn, met al onze positieve en negatieve kanten. En dat we fouten mogen maken, dat we daar van leren, en dus weer verder groeien – dat is mens zijn.Ja, en dat we soms verschillende belangen hebben, maar dat we daar over kunnen praten en dat we het compromis meer leren dragen. Dat het leven niet zwart-wit is, dat mensen niet alleen goed-fout zijn, dat een fout maken niet betekent dat je er niet meer toe doet, dat jij niet beter bent dan een ander.

We moeten er samen wat van maken. Doe je mee? 

Ik kijk er naar uit. 2020, ik ga je toch een heel klein beetje missen vanwege de vele geleerde lessen, de verbinding die ik heb mogen voelen, ondanks het verdriet van verdrietige omstandigheden als ook de blauwe plekken van het leven, de veerkracht die ik bij zo velen heb gezien en gevoeld. Dank daarvoor. 

Pas op jezelf, pas op elkaar, wees lief, samensterk en graag tot ziens in 2021! 

Veel liefs, Nouschka

 

 

REACTIES

Graag lees ik je ervaring met en/of opmerkingen over NW-Psychologie.

Schrijf een nieuw bericht of reactie voor het Gastenboek

 
 
 
 
 
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je E-mail adres wordt niet gepubliceerd.
Om veiligheidsredenen slaan we je ipadres 3.237.0.109 op.
Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben.
We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
(nog geen berichten)

Enthousiast over NW-Psychologie?

Leuk als je dat wilt delen op Zorgkaart Nederland!

Deel uw ervaring