Close

Nieuws


Vanaf 01-01-2022 moeten we in de GGZ, dus ook bij NW-Psychologie, gaan werken met een nieuw financieringsmodel.

 

 

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Wat zijn de voordelen?
Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie

Met dit model nemen we afscheid van de Diagnose Behandel Combinaties – de DBC’s.

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten.

De inhoudelijke zorg verandert niet!
Het is niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.  De aanspraak op zorg volgens de Zorgverzekeringswet verandert niet. Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen ook niet. Het kan wel zijn dat de verzekeringspolis voorwaarden stelt en/of maxima aan het te vergoeden bedrag. Afhankelijk van je verzekeringspolis krijg je de factuur geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor jou betekent het dat we per 1 januari 2022 maandelijks aan je factureren. Je kan deze factuur indienen om de behandelkosten te declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tarieven vastgesteld voor de zorg, die worden bepaald door de diagnose, ernst en setting van de behandeling.

Wat merk je aan het nieuwe bekostigingsmodel?
Het is niet zo dat de zorg voor jou anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Cliënten die in 2021 zijn gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. In het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden. Er volgen landelijke informatiebrieven vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit om cliënten te informeren. Zodra dit bekend is zullen wij je hierover informeren.

Alle behandelingen worden op 31-12-2021 (met een harde afkap) financieel afgesloten met het voldoen van een eindfactuur (en verdwijnen de DBC – Diagnose Behandel Combinatie), waarop per 01-01-2022 het nieuwe zorgprestatiemodel in werking treedt.

Er komen 3 types consulten die per type behandelaar (in mijn geval ‘klinisch psycholoog’) gecodeerd worden.

Type 1 – Consult Diagnostiek
Type 2 – Consult Behandeling
Type 3 – Groepsconsult (deze is vooralsnog niet van toepassing op NW-Psychologie vanwege het niet aanbieden van groepstherapieën).

Type 1 en 2 consulten kunnen de duur hebben van 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, of 120 minuten, allemaal met hun eigen tarief.

De indirecte tijd die ik als behandelaar heb (voor rapportages, behandelingen voorbereiden, brieven schrijven etc) zit vanaf 01-01-2022 verdisconteerd in het tarief van dit consult.  Voor de bekostiging hoeft de behandelaar geen indirecte tijd meer te registreren.

Dat betekent dat de tarieven per sessie mogelijk hoog lijken (voor een Psychotherapiesessie (behandeling) van 60 minuten staat nu bijvoorbeeld ongeveer €185,- berekend), behelst dit bedrag dus meer dan alleen de feitelijke sessie en haar tijd. Hierin zit ook de overige tijd die ik als behandelaar maak voor jou (bv rapportage, voorbereiding, overleg).

Hoe gespecialiseerder qua type psycholoog, hoe hoger het tarief is wat per consult berekend wordt. De consulten bij NW-Psychologie zullen via de specialisatie Klinisch Psycholoog worden gedeclareerd. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Deze worden binnenkort bekend gemaakt.

Je ontvangt vanuit NW-Psychologie maandelijks een factuur met de genoten sessie die je dan direct bij je zorgverzekeraar kan indienen voor vergoeding en je dus (mits je een volledige verzekering hebt) niets meer hoeft voor te schieten. De voorschotkosten die er nu zijn, vervallen dan. 

NOGMAALS: Inhoudelijk zal er niets veranderen! Ik ga nog steeds samen met jou op zoek naar wat jou kan helpen je kwaliteit van leven te verbeteren en psychopathologie te verminderen. Alleen het bekostigingssysteem veranderd en die gaat het hopelijk makkelijker voor jou en mij maken.

Je kunt op https://www.zorgprestatiemodel.nl/ meer lezen over dit nieuwe model.

BELANGRIJK

Loopt jouw behandeljaar één dezer maanden af, en wil je je behandeling vervolgen, dan is het goed na te gaan wat dat betekent voor je eigen risico en de kosten die je mogelijk extra gaat maken bij de overgang van de financieringssystematiek.


JUNI 2021: DE PRAKTIJK IS LVVP GECERTIFICEERD!!!

Op vrijdag 18 juni 2021 werd NW-Psychologie gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen). Het belangrijkste doel van een visitatiebezoek is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Er werd zorgvuldig door alle stappen van de praktijkvoering gegaan en…..

De praktijk is geslaagd en voor de komende 5 jaar positief gecertificeerd!

Dit betekent dat de praktijkvoering meer dan voldoende op orde is, dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen die nodig zijn, dat we zorgvuldig en volledig omgaan met de clientdossiers, werkprocedures, privacy, verwijzers en bovenal de clienten!

Dank voor alle medewerking!

 

Lees ook actuele berichten van NW-Psychologie op Facebook!  en LinkedIn