Close

Voor wie

Psychologische hulpvraag
Iedereen heeft weleens psychische problemen; dan is er iets ontregeld of verstoord aan je emotie of aan je gedrag. Dat kan een reactie zijn op een recente gebeurtenis en gaat het op den duur, als vanzelf, weer over. Blijven klachten echter langer bestaan en bemerk je dat je (ernstig) beïnvloed wordt in je dagelijks functioneren en verminderd je kwaliteit van leven, dan is het tijd om psychologische hulp te zoeken. Bij het ontstaan van problemen zijn ook je aanleg, wat heb je allemaal al meegemaakt in je leven en de omgeving als ook cultuur waaruit je komt en waarin je je bevindt van invloed.

Je kunt klachten ervaren als:
 somberheid, depressies
angst en/of paniekklachten
 piekeren

lichamelijke klachten (bv hoofdpijn, maag-darmklachten, duizeligheid, vermoeidheid)
niet goed meer kunnen slapen
negatief zelfbeeld, faalangst
identiteitsproblemen (wie ben ik, wat wil ik)

onzekerheid
niet/minder zin in seks
sneller geïrriteerdheid
sneller ruzie of in conflict raken
problemen in relaties tot en met anderen
je niet verder komt na het overlijden van een dierbare (pathologisch rouwen)
moeite met informatieverwerking
 snel overprikkeld / overvraagd zijn
eetproblemen (te veel of te weinig eten)
aandachts- en concentratieproblemen (zoals bijvoorbeeld bij ADHD)

Iedereen kan te maken krijgen met een psychische stoornis en/of psychische disbalans. Graag help ik je en wil ik samen met jou onderzoeken wat je nodig hebt om te herstellen van je klachten en zo je kwaliteit van leven te verbeteren!

Lees meer: Psychotherapie en Werkwijze psychotherapie


Psychodiagnostische onderzoekshulpvraag
Je kunt ook bij mij terecht als er vragen zijn over wat er (diagnostisch) met je aan de hand is.
* Waarom knap ik niet op van ingeslagen behandelingen?
* Waarom komen de psychische klachten steeds weer terug?
* Wat is er met mij aan de hand?
* Wat heb ik nodig om van mijn klachten af te komen - wat heb ik nodig om mijn kwaliteit van leven te verbeteren?

Lees meer: Therapeutisch Psychodiagnostisch Onderzoek en Werkwijze Psychologisch Onderzoek

 

 

Neem vooral contact met me op om na te gaan of NW-Psychologie de praktijk voor jou kan zijn. Ik bied ambulante zorg, waarbij jij naar de praktijk toe komt. Ik bied een brede range aan vormen van psychotherapie aan en ik nodig je uit om me te benaderen om na te gaan of je bij mij dan ook op de juiste plek kan zijn om te werken aan jouw kwaliteit van leven.

Kan ik je onvoldoende helpen (doordat de wachttijd bij mij bijvoorbeeld te lang is), dan hoop ik je een alternatief elders te kunnen bieden. NW-Psychologie werkt veel samen met andere vrijgevestigde praktijken en (kleinere) instellingen om zo gezamenlijk de beste zorg te kunnen leveren die je nodig zou kunnen hebben.

NW-Psychologie staat voor toegankelijke en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij werken actief samen binnen regionale overleggen en samenwerkingsverbanden om:

  • Wachtlijsten in de GGZ te verkorten
  • Passende zorg voor elke patiënt te organiseren
  • Wachtlijsten in de GGZ te verkorten

De toegankelijkheid blijven we verbeteren door o.a:

  • Gebruik van E-health modules (die constant in ontwikkeling zijn)
  • Mogelijkheid van online en/of blended vormen van behandelingen
  • Joined decision making (gebaseerd op GGZ richtlijnen)

Wanneer je een forensische zorgvraag hebt, waarvoor mogelijk klinische capaciteit noodzakelijk is en je andere gespecialiseerde zorg nodig hebt dan die ik kan bieden, ben ik mogelijk niet de juiste partij voor jou. Je kunt me natuurlijk wel benaderen om samen te bespreken wat je mogelijk nodig hebt, en waar ik je naar toe kan verwijzen 
Wanneer je jonger bent dan 18 jaar (neem dan contact op via je huisarts voor een verwijzing naar jeugdzorg)

Voor multidisciplinaire zorg met opname capaciteit, verwijs ik je graag naar de reguliere GGZ, zoals PsyQ, Parnassia, Rivierduinen of GGZ-Delfland.

NW-Psychologie biedt geen geen klinische opname of psychiatrische capaciteit. Wel kan er een samenwerking geconsulteerd worden, indien nodig.