Close

Psychotherapie

" Iedere dag biedt nieuwe kansen " 


 

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Let op: alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. NW-Psychologie voldoet aan deze criteria.

Wat is Psychotherapie?
"Psychotherapie" is de naam voor verschillende vormen van effectief gebleken psychologische gespreksmethoden, die voor veel psychische stoornissen en problemen wordt ingezet. Je kunt hieronder de uitleg lezen over de methoden die ik veelal binnen NW-Psychologie hanteer (zoals CGT, EMDR, ACT, Schemagerichte Therapie en IPT). De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problemen het belangrijkste effect van de behandeling pas na langere periode te behalen is. Psychotherapie als zodanig mag alleen door een BIG-geregistreerde klinisch psycholoog (of psychotherapeut) worden verricht en voldoet dan aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Wat is het doel?
Het doel van psychotherapie is je psychische klachten verminderen of deze beter hanteerbaar maken waardoor je kwaliteit van leven wordt verbeterd. Jouw inzet is minstens even belangrijk als de deskundigheid van mij als klinisch psycholoog/psychotherapeut binnen de therapie. Het resultaat van de psychotherapie is dan ook afhankelijk van de aard van jouw problemen en jouw eigen (veer)kracht en mogelijkheden.
Psychotherapie is veelal hard werken en niet altijd even makkelijk of prettig, en dat proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Je leert bijvoorbeeld nare gebeurtenissen te verwerken, nieuw gedrag- en denkwijzen te leren en je te focussen op wat voor jou belangrijk is. Vergelijk het met trainen voor een lange-afstandsloop: als je start met trainen kost het je nog veel moeite en geloof je niet dat je uiteindelijk dat lange stuk kan lopen,  maar als je de training volhoudt en doorzet, kom je daar waar je wezen wilt! Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zal zijn of dat je klachten nooit meer terug kunnen komen. Daarbij gaat een 'gewoon leven'  ook met ups- en downs. En psychotherapie kan niets aan feitelijke omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid veranderen. Wel kun je in een psychotherapie leren daar beter mee om te gaan en je eigen krachten daarbij meer in te zetten en zo je kwaliteit van leven te verbeteren.

VORMEN
Je kunt bij NW-psychologie de volgende vormen kiezen:
* volledig online psychotherapie middels beeldbellen (en e-health): je kunt vanaf je vertrouwde omgeving de psychotherapie volgen - en je hebt geen reistijd
* blended psychotherapie: een combinatie van online/beeldbellen/ e-health en face to face contacten
* face-to-face psychotherapie (kan in combinatie met e-health)

 


Soorten Psychotherapie 
NW-Psychologie is bekend en ervaren met verschillende therapiestromingen zoals:

1 - Cognitieve Gedragstherapie (CGT) - Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld
Lees verder op de websites van de VGCT en Fonds van Psychische Gezondheid.

2 - Schemagerichte Therapie (SFT)) - Schemagerichte therapie gaat er van uit dat informatieverwerking een belangrijke rol speelt in het ontstaan en het voortduren van psychische problemen. Verkeerde of eenzijdige interpretaties kunnen leiden tot extreme emoties en probleemgedrag. Schema’s zijn vroege onaangepaste denkpatronen die niet mee zijn gegroeid met jouw huidige volwassen leven en die tot spanningen leiden. Disfunctionele schema’s of basisovertuigingen zijn vaak al in de kindertijd ontstaan. Schema’s sturen van jongs af aan jouw gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer. Schematherapie geeft zeer snel zelfkennis in jouw manier van denken en doen.
Lees verder over Schematherapie.

3 - Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) - EMDR is een methode die wordt ingezet bij mensen die last blijven houden van de herinneringen van traumatische ervaringen.
Lees verder over EMDR

4 - Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - 
In ACT wordt je geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kan beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

5 - Kortdurende psychodynamische therapie (KPD) - Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie is een vorm van psychotherapie, die bedoeld is om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. Het doel van de therapie is leren lastige gevoelens zoals angst, boosheid, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen, aangepaste gevoelens.

6 - Oplossingsgerichte therapie - Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die gericht is op het benutten van jouw sterke kanten en hulpbronnen. Samen met je therapeut onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Lees verder over Oplossingsgerichte therapie

7 - Positieve Psychotherapie - Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden

8 - Interpersoonlijke Psychotherapie  - IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.
Lees verder over IPT

9. Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) - een specifieke behandeling voor mensen met chronische depressie. Chronisch depressieve cliënten zitten verstrikt in een globale manier van denken – dat zij tekort schieten, niets van anderen te verwachten hebben en dat hun situatie er een is van een uitzichtloze herhaling van teleurstellingen. Om het sociaal-emotionele isolement en de daarmee gepaard gaande depressie te doorbreken stelt CBASP, een behandelmethode die speciaal is ontwikkeld voor chronische depressie, de relatie tussen therapeut en cliënt centraal.

Alle vormen van psychotherapie worden ondersteund e-health en thuiswerkmogelijkheden.

 

Op grond van jouw behandelvraag en persoonlijkheidskenmerken beslissen we (middels o.a..de multidisciplinaire richtlijnen) welke therapiesoort voor jou het meest passend is.