Close

Psychotherapie

" Iedere dag biedt nieuwe kansen " 


 

Wat is Psychotherapie?
"Psychotherapie" is de naam voor verschillende vormen van effectief gebleken psychologische gespreksmethoden, die voor veel psychische stoornissen en problemen wordt ingezet. Je kunt hieronder de uitleg lezen over de methoden die ik veelal binnen NW-Psychologie hanteer (zoals CGT, EMDR, ACT, Schemagerichte Therapie en IPT). De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problemen het belangrijkste effect van de behandeling pas na langere periode te behalen is. Psychotherapie als zodanig mag alleen door een BIG-geregistreerde klinisch psycholoog (of psychotherapeut) worden verricht en voldoet dan aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Wat is het doel?
Het doel van psychotherapie is je psychische klachten verminderen of deze beter hanteerbaar maken waardoor je kwaliteit van leven wordt verbeterd. Jouw inzet is minstens even belangrijk als de deskundigheid van mij als klinisch psycholoog/psychotherapeut binnen de therapie. Het resultaat van de psychotherapie is dan ook afhankelijk van de aard van jouw problemen en jouw eigen (veer)kracht en mogelijkheden.
Psychotherapie is veelal hard werken en niet altijd even makkelijk of prettig, en dat proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Je leert bijvoorbeeld nare gebeurtenissen te verwerken, nieuw gedrag- en denkwijzen te leren en je te focussen op wat voor jou belangrijk is. Vergelijk het met trainen voor een lange-afstandsloop: als je start met trainen kost het je nog veel moeite en geloof je niet dat je uiteindelijk dat lange stuk kan lopen,  maar als je de training volhoudt en doorzet, kom je daar waar je wezen wilt! Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zal zijn of dat je klachten nooit meer terug kunnen komen. Daarbij gaat een 'gewoon leven'  ook met ups- en downs. En psychotherapie kan niets aan feitelijke omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid veranderen. Wel kun je in een psychotherapie leren daar beter mee om te gaan en je eigen krachten daarbij meer in te zetten en zo je kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie. Het gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens (somberheid, angst) en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Als je leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijg je een objectievere kijk op je eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.
Cognitieve gedragstherapie is evidence based en één van de meest toegepaste behandelvormen en de eerste keuze behandeling is bij angststoornissen, (milde) depressies, verslaving en impuls- en psychosomatische problemen (vermoeidheid, (hoofd)pijn, paniek, burn-out). 

CGT kan bestaan uit bijvoorbeeld:
Psychoeducatie
Hierbij krijg je uitleg en informatie over datgene wat je hebt en/of je overkomen is. Tijdens psycho-educatie wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis over je probleem en over de manieren waarop je hier het beste mee kan omgaan.

Ontspanningstraining
Het aanleren van een juiste ademhaling als ook het aanleren van de praktische vaardigheden om jezelf te kunnen ontspannen, is vaak erg belangrijk. Ze zijn een goede ondersteuning voor het vervolg van de behandeling. 
Exposure 
Exposure betekent dat je langzaam maar zekere blootgesteld wordt aan de angst oproepende situatie. Het is het in haalbare stappen blootstellen aan je beangstigende situaties, waarbij je een eigen angsthiërarchie opstelt. Bij deze vorm van therapie moet je vervolgens de situaties  waar je zo angstig voor bent ondergaan. Dit gaat stapsgewijs. Voorbeeldoefeningen zijn: als je last hebt van smetvrees, moet je bv leren om de "vieze" trapleuning aan te raken. 
Imaginaire exposure
Als je iets naars hebt meegemaakt, dan probeer je de gedachten aan die nare gebeurtenis veelal te verdringen. Je wordt tijdens de exposure oefeningen (waarin je denkt aan de nare gebeurtenis) uitgedaagd om met terugwerkende kracht zo te reageren als je had willen reageren in die situatie. Het is belangrijk om te voelen dat je zelf niet fout was, maar je leefklimaat. Imaginaire exposure (wat we dan ook wel blootstelling noemen) gaat het dus juist om het terughalen van de pijnlijke nare herinneringen, om zo de verwerking hiervan in gang te zetten. Het blootstellen aan de nare ervaringen doen we samen onder gecontroleerde omstandigheden.

Cognitieve herstructurering
Hierbij gaat het om het opsporen en uitdagen van niet-helpende en daarmee ook wel 'disfunctionele'  gedachten. We onderzoeken samen jouw manier van denken en jouw betekenisverlening aan situaties die je meemaakt en hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Daarbij kan ik je vragen stellen als ' Wat zou er gebeuren als iemand je niet aardig zou vinden' of ' wat is het ergste wat er kan gebeuren als je zakt voor een tentamen'. Vervolgens gaan we samen onderzoeken naar meer helpende gedachten. 


Lees verder op de websites van de VGCT en Fonds van Psychische Gezondheid.
Schemagerichte Therapie 
Schemagerichte therapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals vaak terugkomende depressies of een persoonlijkheidsstoornis. Schemagerichte therapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden, te snappen en dan te veranderen. De invloed van ervaringen van vroeger, uit bijvoorbeeld je jeugd, op je patronen en je dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf meer snappen en je zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen, je kwaliteit van leven hiermee verbetert en je beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert je eigen behoeftes kennen en zo ook te voelen wat je behoefte is op bepaalde momenten en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens waarmee dan dus je klachten (als terugkomende depressies) afnemen.
Lees verder over Schematherapie.
Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een traumatische bevalling, een (auto)ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst onderzocht en beschreven door de Amerikaans psycholoog Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode die veel wordt toegepast.
Lees verder EMDR vereniging
Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt patiënten zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken (zaken die je niet kunt controleren) uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) heeft zijn naam te danken aan de twee kernboodschappen:
• accepteer/ aanvaard wat buiten jouw persoonlijke invloed ligt.

• wees “committed”/heb de bereidheid om te doen wat nodig is om jouw kwaliteit van leven te vergroten en staat voor het volgen van je individuele doelen en (levens)waarden en de gedragsverandering die daarvoor nodig is.
In ACT wordt je geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kan beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende,  steunende gesprekstherapie die specifiek ontworpen is voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten. Naast depressie wordt IPT tegenwoordig ook aangeboden bij andere psychische stoornissen. 
IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.
De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie. De duur varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken. 
Lees verder over Interpersoonlijke Psychotherapie..
E-health
E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht in psychotherapie gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kun je niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een toevoeging van E-health aan persoonlijke face to face gesprekken de kwaliteit van zorg verbeteren. Tevens kun je hierdoor sneller herstellen en je kwaliteit van leven verbeteren. 
NW-Psychologie maakt gebruik van de behandelmodules van Therapieland (www.therapieland.nl).