Close

Somatoforme problemen

Je hebt al langer last van lichamelijke klachten (vermoeidheid, pijnen, duizeligheid, maag-darmproblemen) waarbij na lichamelijk onderzoek (soms meerdere) geen duidelijke oorzaak en/of diagnose te vinden. je wordt hier wel erg door gehinderd op meerdere vlakken in je leven en je kwaliteit van leven neemt hierdoor af. Je zou dan wel eens last kunnen hebben van somatoforme onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) of een somatoforme stoornis. Andere benamingen en voorbeelden van SOLK zijn: somatoforme stoornissen, chronische pijnstoornis, functionele somatische syndromen zoals prikkelbare darmsyndroom (PDS), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie, functionele klachten en onbegrepen klachten.

Bij de huisarts is ongeveer 30 – 50% van de gepresenteerde lichamelijke klachten somatisch onvoldoende verklaard. Ook op somatische poliklinieken in ziekenhuizen wordt de prevalentie van SOLK hoog ingeschat: tussen de 41 – 66%.

Bij een somatoforme stoornis is het lastig om een directe oorzaak aan te wijzen. Het feit dat er op dit moment geen somatische oorzaak gevonden kan worden, wil absoluut niet zeggen dat je je klachten inbeeld, dat het per definitie dan dus 'psychisch' is of ' tussen je oren zit'. De klachten zijn echt en zorgen voor veel discomfort en problemen.  Geestelijke of emotionele problemen kunnen leiden tot lichamelijke klachten of kunnen lichamelijke klachten verergeren en/of in stand houden. Hierbij is vaak een ontregeling van het stressregulatiesysteem betrokken bij het ontstaan en in stand blijven van de klachten maar de precieze oorzaak van een lichamelijke aandoening is dan ook moeilijk te herleiden. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer bio-psycho-sociale factoren bekend die de klachten in stand kunnen houden of kunnen verergeren. 
Theoretisch zit ' alles'  tussen je oren - gezien je hersenen je lijf sturen. Maar bij klachten die we niet goed medisch kunnen verklaren krijgen we wel te maken met al dat we nog niet weten, en vooral het oncontroleerbare van het niet hebben van een oplossing. We leven ten slotte in een maatschappij waarbij er hele veel 'maakbaar'  is en ' opgelost of genezen'  kan worden, ook al kunnen we juist heel veel in het leven niet 'maken'  of 'controleren'. 
Maar als je zoveel beperkende klachten hebt, en er is geen directe ' oplossing'  voor, je moet leren leven met het mogelijke chronische karakter van je klachten, dan kun je je ook heel machteloos en gefrustreerd gaan voelen. Je kunt het vertrouwen in je lijf verliezen, boos zijn op al dat wat niet meer lukt, boos en verdrietig omdat je omgeving het onvoldoende begrijpt, je kunt je gaan isoleren en verwijderd raken van het leven waar je eerst zo van genoot.

Ook artsen kunnen zich machteloos voelen om te gaan met mensen met klachten die ze niet kunnen helpen en geen diagnose of behandeladvies kan geven. Dat frustreert, daar je als arts opgeleid bent om mensen juist te 'genezen'. 
Je omgeving (collega's, partner, kinderen, vrienden) kunnen het onvoldoende snappen of begrijpen wat er met je aan de hand is (je kunt ten slotte niet duidelijk aan je zien waar je last van hebt). 

Indien de klachten die geclassificeerd worden als een somatoforme stoornis niet worden behandeld met psychische begeleiding / psychotherapie, dan zullen de klachten blijven bestaan of kunnen ze verergeren. 


Wat moet je dan doen om minder last te hebben? Hoe kun je je weer 'happy'  voelen?
Hoe kun je dan (leren) leven met (chronische) lichamelijke klachten?


BEHANDELING
Evidence based behandeling voor mensen met somatoforme stoornissen zijn o.a. Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapie (ACT) (zie ook therapie). Binnen de behandeling gaan we vooral samen kijken naar hoe je kunt omgaan met de klachten die je hebt, op welke levensgebieden ze veel invloed hebben en hoe je daar vervolgens mee om kan gaan, en hoe je de gevolgen van je lichamelijke klachten kan verminderen. 

De behandeling werkt niet 'zomaar' en 'van zelf'. Je zult zelf hard moeten werken om van de behandeling te profiteren. Daarbij heeft de behandeling tijd nodig en zullen er 'ups en downs' zijn. De meeste mensen profiteren van de behandeling en kunnen aan het einde van de behandeling aangeven dat hun kwaliteit van leven verbetert is, dat ze beter kunnen omgaan met de klachten die ze hebben, dat ze ook beter kunnen luisteren naar hun lichaam (wat kan een toename van mijn klachten mij nu allemaal vertellen).

Neem contact met mij op als je vragen hebt, of als je je wilt aanmelden om te leren omgaan met je lichamelijke klachten.


Links:
http://www.solk.nl | thuisarts | http://www.onverklaarde-klachten.nl/

Als je vragen hebt, neem contact met me op via:

* telefoonnummer: 06-28082432
info@nw-psychologie.nl

Contactformulier