Close

Spoed – crisis

N.B. NW-Psychologie is een eenmanszaak wat betekent dat zij niet 24 uur per dag bereikbaar is. NW-Psychologie biedt GEEN crisisbehandeling en heeft ook niet de capaciteit tot opname of psychiatrische behandeling. Als er sprake is van ernstige klachten waarbij dit wel nodig is, kunt u niet bij NW-Psychologie terecht en bent u beter af bij een GGZ-instelling die wel de beschikking heeft tot 24 uur bereikbaarheid en een crisisdienst.


DRINGENDE ZAKEN
Voor aangelegenheden die echt niet kunnen wachten tot je volgende behandelafspraak (hier hebben we samen afspraken over gemaakt), kun je uitsluitend voor overleg bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur en een duidelijk bericht achterlaten op de voicemail. We proberen dan binnen 24 uur terug te bellen.
Bij afwezigheid van NW-Psychologie in kader van vakanties/verlof kunt u in geval van acute psychische nood terecht voor telefonisch overleg bij een van de waarnemers of uw huisarts / HADOKS.

SPOED
Wanneer er sprake is van een acute situatie die niet zolang kan wachten of wanneer de crisis plaatsvindt buiten kantoortijden, kun je je wenden tot je huisarts of huisartsenpost HADOKS 070-3469669 die zonodig de crisisdienst kan consulteren. Bij levensbedreigende situaties bel 112.

Crisisdienst van GGZ Rivierduinen - Soms is iemands normale functioneren zo ernstig verstoord dat sprake is van een crisis. Mensen kunnen dan via hun huisarts terecht bij de crisisdienst. Die nemen op hun beurt direct contact op met één van de crisisafdelingen van de centra van GGZ Rivierduinen.

WAT KUN JE ZELF DOEN BIJ PSYCHISCHE STRESS / CRISIS

• Blijf ademhalen en doe niets impulsiefs
• Zoek sociale steun -
praat met iemand in je naaste omgeving - Je hoeft het niet alleen te doen

• Wees lief en geduldig met jezelf  - herstel heeft tijd nodig
• Zoek afleiding
• Doe ontspannings/ademhalingsoefeningen (zie Ontspanningsoefeningen)
• Zorg voor structuur en regelmaat in je leven

- zorg voor een stabiel dag-nacht ritme: ga op vaste tijden slapen en sta op vaste tijden op
- eet in ieder geval 3x op een dag een (gezonde) maaltijd
blijf bewegen - wandel bijvoorbeeld ieder dag buiten (10 minuten kan al voldoende zijn)

• Zorg voor een goede energiebalans; doe niet teveel 'moet' dingen en zorg dat je activiteiten opzoekt die je in potentie fijn vindt en energie geven
• Wees voorzichtig (maar liever nog stop) met alcohol of andere verdovende middelen (omdat die je klachten kan verergeren)

Denk je aan zelfmoord? Neem dan contact op met 0800-0113 - zelfmoordpreventiehttp://www.113.nl


  • Je kunt direct, anoniem, via chat online contact leggen. Je kunt de psychologen werkzaam bij 113 op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur bellen op 020-311 38 88.
  • Meld je aan voor: online therapie 


VOOR NAASTEN - maak je je zorgen om een ander?

* Je kunt een veiligheidsplan opstellen.
Maak samen een plan voor het geval de ander in een noodsituatie komt. In het plan staat wat de ander in zo’n geval kan doen, maar ook met wie hij direct contact kan opnemen, bijvoorbeeld met jou als backup. Het veiligheidsplan kunnen jullie op je eigen manier invullen.

* Lees de zelfmoordpreventiewijzer