Close

Stemmingsproblemen

Iedereen voelt zich wel eens somber, lusteloos, of in de put. Het kunnen heel normale gevoelens zijn, passend bij tegenvallers, stress of problemen in het leven, die iedereen heeft. Vaak gaat het hierbij om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren.  Als deze gevoelens langer dan een paar weken het grootste deel van de dag bestaan en je je niet meer over de somberheid heen kan zetten, dan kan er sprake zijn van een depressie.
Een depressie is een psychische ziekte, die veel voorkomt. Ongeveer tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen zullen in hun leven een depressie doormaken. 

Een depressie kan bij iedereen anders zijn. Als je vijf van de volgende criteria herkent, kan er sprake zijn van een depressie:
1• 
Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag
2• 
Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag
3• 
Significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden, of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen één maand), of bijna elke dag een afgenomen of toegenomen eetlust.
4• Slaapproblemen; 
Insomnia of hypersomnia bijna elke dag
5• Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag
6• Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag
7• Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
8• Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke dag
9• Recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende suïcidegedachten zonder een specifiek of een suïcidepoging, of een specifiek plan om suïcide te plegen

Als je een depressie hebt, kun je er zo door worden beheerst, dat je er als het ware door gevangen worden. De energie om hulp te zoeken ontbreekt je en je bent niet meer in staat goed bedoelde adviezen van je directe omgeving op te volgen. Zo kun je in een isolement terecht komen. 

Veelal zijn depressies goed te behandelen met o.a. Cognitieve Gedragstherapie en/of Interpersoonlijke Psychotherapie. NW-Psychologie biedt deze behandelingen. Neem contact op voor meer informatie.


lees ook verder op  http://www.depressie.nl  of http://www.psychischegezondheid.nl

Als je vragen hebt, neem contact met me op via:

* telefoonnummer: 06-28082432
info@nw-psychologie.nl

Contactformulier