Close

Tarieven

TARIEVEN VERZEKERDE ZORG

Onderstaande tarieven gelden voor de consulttypes die N. Woldringh, Klinisch Psycholoog (specialist) / Cognitief-Gedragstherapeut VGCT vanuit NW-Psychologie aanbiedt. De tarieven zijn wettelijke tarieven door de NZa vastgesteld. NW-Psychologie rekent met 100% van deze NZa tarieven. Zie ook NZa tariefbeschikkking 2023.

Na een intakefase kunnen we samen nagaan wat de indicatie is voor inhoud maar ook duur van een gewenst therapietraject en kan ik een inschatting maken van de kosten die dat met zich meebrengt.

Consulten
Bij NW-Psychologie zijn er 2 type consulten:

* Een consult diagnostiek is een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek (variërend van 5 -120 minuten).
* Een consult behandeling is een consult met het doel het uitvoeren van behandeling (variërend van 5 tot 120 minuten).

De type consulten zult u terugzien op de factuurdeclaratie. Zie ook verder de onderstaande tabel.
De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. NW-Psychologie werkt op deze manier.

Tarieven binnen grotere praktijken en GGZ-instellingen zijn hoger dan bij een vrijgevestigde praktijk zoals NW-Psychologie.

Er wordt bij NW-Psychologie gewerkt middels ‘planning+realisatie’.  Een consult duurt standaard 60 minuten (tenzij anders met u afgesproken). Duurt een consult langer of korter, dan staat op de rekening de geplande tijd. Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd meer dan 15 minuten? Dan passen wij dit aan, naar beneden (45 minuten) of naar boven (75 minuten / 90 minuten).

Wij factureren geen inhoudelijke emailcontacten en telefonische consulten die tijdens de duur van uw behandeling gevoerd worden (tot maximaal 10 minuten). Indien dit de 10 minuten overschrijdt registreren wij de gerealiseerde tijd.

De bedragen zijn de directe tijd maar bevatten OOK de indirecte tijd die uw zorgverlener nodig heeft. Denk hier aan administratieve afhandelingen, voorbereiding van sessies, uitwerken van diagnostiek, rapportage.

Overzicht Tarieven NZa Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie 2
Klinisch Psycholoog (Wet Big artikel 14) in vrijgevestigde praktijk

NZA Prestatiecode Consulttype[1] Duur minuten (vanaf) NZA Tarief 2022 NZA Tarief 2023
CO0018 Diagnostiek 5 € 46,99 € 50,13
CO0083 Behandeling 5 € 36,72 € 39,06
CO0148 Diagnostiek 15 € 81,02 € 86,28
CO0213 Behandeling 15 € 65,60 € 69,69
CO0278 Diagnostiek 30 € 135,37 € 143,84
CO0343 Behandeling 30 € 112,45 € 119,30
CO0408 Diagnostiek 45 € 189,47 € 201,28
CO0473 Behandeling 45 € 159,85 € 169,56
CO0538 Diagnostiek 60 € 216,23 € 229,67
CO0603 Behandeling 60 € 188,94 € 200,40
CO0668 Diagnostiek 75 € 263,10 € 279,57
CO0733 Behandeling 75 € 232,32 € 246,48
CO0798 Diagnostiek 90 € 322,80 € 342,79
CO0863 Behandeling 90 € 283,96 € 301,13
CO0928 Diagnostiek 120 € 463,40 € 492,09
CO0993 Behandeling 120 € 416,39 € 441,59
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patient) aan derden     € 36,29

Peildatum bovenstaande bedragen: 12-01-2023. Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden. U kunt de formele tarieven vinden op NZa tariefbeschikkking 2023.
Zie ook: Zorgprestatiemodel
[1]
Dit gaat om behandeltijd; dit kan ook telefonische, email, vragenlijstonderzoek, en/of e-health-consulten betreffen


Tarieven Onvergoed Product 
(als er geen psychiatrie in engere zin is en er dus geen DSM-V classificatie gesteld kan worden en er geen indicatie is voor vergoede zorg)

Prestatiecode Consulttype Duur  NZA Tarief 2022 NZA Tarief 2023
OV0012 OVP (niet basiszorgpakket consult) 45 minuten € 117,33 € 124,16