Close

Wachttijd wat nu?

WACHTTIJD?!? WAT NU??
Wanneer jij besluit de stap te zetten om je aan te melden voor psychologische zorg, snappen wij dat je het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaat. Je hoort sowieso binnen 5 werkdagen na aanmelding / contact iets van ons en NW-Psychologie wil jou zo snel mogelijk helpen. We kunnen niet altijd voorkomen dat er een wachttijd is, maar we proberen deze zo kort mogelijk te houden.

Mocht het toch voorkomen dat je bij NW-Psychologie ook even moet wachten voordat je een eerste gesprek hebt waarna je behandeling kan starten, dan bespreek ik dit met je en geef ik je -indien je wenst - advies over wat je zelf al kunt doen als de behandeling niet direct kan aanvangen.
Als je de wachttijd te lang vindt, kun je via www.lvvp.info zoeken naar een collega-therapeut die mogelijk eerder plek heeft. Ook kan NW-Psychologie je mogelijk namen geven van collega-praktijken in de buurt.

Wat kun je zelf doen als je moet wachten op behandeling?


Op het moment dat je naar je huisarts gaat voor hulp voor je psychische klachten en je een verwijzing krijgt voor de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, is de hulp meestal NU nodig. Helaas bemerk je dan dat er vaak wachttijden zijn (waarbij ik 2 weken wachten op een eerste afspraak ook al wachttijd noem).  Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft?
Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur kunnen zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen:

♣ Zorg voor structuur en regelmaat in je leven
- zorg voor een stabiel dag-nacht ritme: ga op vaste tijden slapen en sta op vaste tijden op
- eet in ieder geval 3x op een dag een (gezonde) maaltijd
- blijf bewegen - wandel bijvoorbeeld ieder dag buiten (10 minuten kan al voldoende zijn)

♣ Zorg voor een goede energiebalans; doe niet teveel 'moet' dingen en zorg dat je activiteiten opzoekt die je in potentie fijn vindt en energie geven
♣ Als het op je werk (ook) moeizaam gaat, ga dan vooral in gesprek met je leidinggevende of maak een vrijblijvende afspraak met je bedrijfsarts
♣ Wees voorzichtig (maar liever nog stop) met alcohol of andere verdovende middelen (omdat die je klachten kan verergeren)
♣ Als het niet meer gaat en er dreigt crisis ga je naar de huisarts of de huisartsenpost
Vertel de mensen om je heen waar je mee zit en waar je mee worstelt -zij kunnen steun zijn 
♣ We kunnen onderzoeken of je via je huisarts ondersteund kan worden door bijvoorbeeld de POH-GGZ in de praktijk . Een POH-GGZ kan goed met je meekijken om je psychosociale omstandigheden op de rit te krijgen. Voor veel mensen is het moeilijk om te doen wat goed voor ze is (bijvoorbeeld een goede structuur aanbrengen of andere zaken zoals hierboven beschreven).
♣ Starten met een e-health module (zie ook E-health