Close

Wachttijd

Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk werk ik niet met wachtlijsten. Wanneer ik weet dat er op relatief korte termijn geen ruimte is voor nieuwe clienten, dan wordt op de website vermeldt dat er een aanmeldstop is. Je kunt je dan helaas niet aanmelden bij mijn praktijk. Wanneer er ruimte is voor nieuwe clienten, dan staat dit vermeld op de website. Je kan je dan aanmelden via email of via het contactformulier. Je kunt altijd informeren bij de praktijk naar de geschatte wachttijd tot een eerste contact.
NW-Psychologie registreert ook maandelijks haar wachttijden bij de Vektis.


Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling/onderzoek
We hebben pas een behandelrelatie (waarbij ik de behandelverantwoordelijkheid draag) als we een intakegesprek hebben gehad.  Je eerste contactpersoon in geval van crisis of verergering van klachten tot dat je een intake gesprek gehad hebt, is daarom je huisarts.

Vind je dit te lang, dan kun je onderstaande websites ook checken voor collega's die mogelijk eerder plek hebben:


 Psychodiagnostisch onderzoek
 :
neem contact met mij op. Vaak kunnen deze trajecten op korte termijn plaatsvinden.
Supervisie en leertherapie: neem contact met mij op.
Onderwijsactiviteiten: neem contact met mij op.

Neem contact met me op voor de precieze wachttijd voor jouw specifieke vraag.


Wil je zelf al beginnen met het werken aan jezelf?
E-health kan dan een uitkomst bieden. De e-health behandelingen zijn laagdrempelig en kunnen zelfstandig in de thuisomgeving worden gevolgd of onder psychologische begeleiding. Je hebt geen computerervaring nodig om een e-health behandeling succesvol te kunnen volgen en er is geen wachtlijst dus u kunt direct aan de slag. 

Voor een internetbehandelingstraject (e-health) is uw eigen bijdrage € 30 per therapiemodule, of in combinatie met korte psychologische digitale ondersteuning 85 euro per therapiemodule.
BELANGRIJK: Het gebruik van Therapieland wordt apart aan je gefactureerd en dit betekent dat je (nog) niet bij NW-Psychologie onder behandeling bent. De behandelverantwoordelijkheid van NW-Psychologie begint op het moment dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden. 

E-Health in combinatie met gesprekstherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  Dit kan echter pas aanvangen op het moment dat je formeel in behandeling bent bij NW-Psychologie en dit is vanaf het moment dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Het face to face traject wat kan volgen valt (mits je een verwijzing hebt van je (huis)arts) valt onder de zorgverzekeraars wet en wordt vergoed (zie ook kosten). 


WACHTTIJD?!? WAT NU??
Wanneer jij besluit de stap te zetten om je aan te melden voor psychologische zorg, snappen wij dat je het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaat. Je hoort sowieso binnen 5 werkdagen na aanmelding / contact iets van ons en NW-Psychologie wil jou zo snel mogelijk helpen. We kunnen niet altijd voorkomen dat er een wachttijd is, maar we proberen deze zo kort mogelijk te houden.

Mocht het toch voorkomen dat je bij NW-Psychologie ook even moet wachten voordat je een eerste gesprek hebt waarna je behandeling kan starten, dan bespreek ik dit met je en geef ik je -indien je wenst - advies over wat je zelf al kunt doen als de behandeling niet direct kan aanvangen.
Als je de wachttijd te lang vindt, kun je via www.lvvp.info zoeken naar een collega-therapeut die mogelijk eerder plek heeft. Ook kan NW-Psychologie je mogelijk namen geven van collega-praktijken in de buurt.

Wat kun je zelf doen als je moet wachten op behandeling?


Op het moment dat je naar je huisarts gaat voor hulp voor je psychische klachten en je een verwijzing krijgt voor de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, is de hulp meestal NU nodig. Helaas bemerk je dan dat er vaak wachttijden zijn (waarbij ik 2 weken wachten op een eerste afspraak ook al wachttijd noem).  Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft?
Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur kunnen zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen:

Zorg voor structuur en regelmaat in je leven
- zorg voor een stabiel dag-nacht ritme: ga op vaste tijden slapen en sta op vaste tijden op
- eet in ieder geval 3x op een dag een (gezonde) maaltijd
- blijf bewegen - wandel bijvoorbeeld ieder dag buiten (10 minuten kan al voldoende zijn)

Zorg voor een goede energiebalans; doe niet teveel 'moet' dingen en zorg dat je activiteiten opzoekt die je in potentie fijn vindt en energie geven
Als het op je werk (ook) moeizaam gaat, ga dan vooral in gesprek met je leidinggevende of maak een vrijblijvende afspraak met je bedrijfsarts
Wees voorzichtig (maar liever nog stop) met alcohol of andere verdovende middelen (omdat die je klachten kan verergeren)
Als het niet meer gaat en er dreigt crisis ga je naar de huisarts of de huisartsenpost
Vertel de mensen om je heen waar je mee zit en waar je mee worstelt -zij kunnen steun zijn 
 We kunnen onderzoeken of je via je huisarts ondersteund kan worden door bijvoorbeeld de POH-GGZ in de praktijk . Een POH-GGZ kan goed met je meekijken om je psychosociale omstandigheden op de rit te krijgen. Voor veel mensen is het moeilijk om te doen wat goed voor ze is (bijvoorbeeld een goede structuur aanbrengen of andere zaken zoals hierboven beschreven).
 Starten met een e-health module (zie ook e-health)

Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan kun je naar andere therapeuten zoeken via o.a. de volgende websites:
LVVP
VGCT
Kies Beter


NZA:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder (waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft) een intakegesprek krijgt , en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).