Close

Wat er verandert in 2024

Nu we het einde van het jaar naderen wordt het weer tijd om te zien wat de zorgverzekeraars gaan doen met de polissen en welke NZA-tarieven gaan gelden voor 2024.
NW-Psychologie is een kleine vrijgevestigde psychotherapiepraktijk die voor iedereen toegankelijk wil zijn. Wanneer je gebruikmaakt van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het wel heel belangrijk om goed te kijken naar welke verzekering je hebt afgesloten en welke vergoedingen er voor jou gelden op het gebied van GGZ.

Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen.
* Er zijn nog restitutiepolissen (maar niet veel)
* De vergoedingen voor ongecontracteerde zorg staan onder druk

NW-Psychologie is een kleine vrijgevestigde ongecontractreerde zorgaanbieder wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb.
Voor 2024 heb ik aan alle zorgverzekeraars een contractvoorstel gevraagd. Een deel van de zorgverzekeraars is hier niet op in gegaan (omdat er volgens hen al genoeg zorg was ingekocht in deze regio, of omdat ik onvoldoende omzet had gedraaid de afgelopen jaren voor hun klanten). De aanbiedingen die ik wel heb ontvangen waren door de lage tarieven, zeer lage omzetplafonds, en boetes op overproductie niet toereikend. Dit betekent dat ik genoodzaakt ben om in 2024 ongecontracteerde zorg te verlenen.
Voor 2025 zal ik wederom contracten aanvragen, want NW-Psychologie staat open voor het aangaan van contracten met verzekeraars om zo de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, hetzij wel voor redelijke voorwaarden (lees meer op Vergoedingen.)

Met mij zijn er al veel ongecontracteerde GGZ aanbieders. Ik ben bezorgd over het feit dat wachtlijsten voor de praktijken en instellingen met contracten verder zullen oplopen. Ik begrijp dat ik met het niet aangaan van contracten maak dat niet iedereen automatisch en zonder een eigen bijdrage psychotherapeutische zorg bij NW-Psychologie kan krijgen. En dat is teleurstellend. Echter kan ik ook niet inboeten op kwaliteit en kosten, en mijzelf over de kop werken. Het is een breder maatschappelijk probleem dat we als burgers met elkaar moeten aangaan, zeker om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Als je hier vragen over hebt, dan denk ik natuurlijk graag met je mee.
Neem dan ook vooral contact met mij op (ook als je -nog- niet in zorg bent bij mij.
Ik kan altijd een inschatting maken wat een therapie en/of psychodiagnostisch traject gaat kosten, en wat je eventueel zelf moet bijbetalen.
Indien genoodzaakt, zijn hier met NW-Psychologie ook betalingsafspraken over te maken, omdat ik de toegankelijkheid van zorg heel belangrijk vind.

 

Wat betekent het nu voor jou?
Als je zorg wilt bij NW-Psychologie betekent het:
- Dat je zelf bij je zorgverzekering moet nagaan welk percentage van de NZa tarieven zij gaan vergoeden van de zorg die NW-Psychologie levert.
- Dat je zelf bij je zorgverzekering moet nagaan of het nodig is dat je eerst bij de zorgverzekering toestemming (machtigingsverzoek) moet vragen om bij een ongecontracteerde GGZ aanbieder in zorg te mogen.
- Je zelf eerst de rekening moet betalen en vervolgens de rekening moet indienen bij je zorgverzekeraar om de kosten (deels) vergoed te krijgen

De contractvrijepsycholoog.nl heeft een  overzicht  gepubliceerd met daarin de percentages van de kosten die de verzekeraars vergoeden voor de zorg bij een praktijk als NW-Psychologie.
Een samenvatting uit dat overzicht geeft het volgende overzichtsbeeld (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden):

Verzekering % vergoeding NZa tarieven   Verzekering % vergoeding NZa tarieven
Aevita - Eucare (restitutie) 100%  Stad Holland   75%
ASR (restitutie) 100% (LET OP machtiging vereist)  IZZ-CZ zorg variatie polis   75%
Menzis (Basis Vrij) 100%  CZ zorg variatie polis   75%
 Zilveren Kruis  Basis-exclusief   72%
IZA 80%  De Friesland   72%
IZZ (VGZ) - Combinatiepolis 80%  Zorgzaam   71%
UMC zorgverzekering - eigen keuze 80%  Zekur - zorg basis  71%
Unive Zorg - uitgebreid 80%  Salland  71%
VGZ - eigen keuze combinatiepolis 80%  Zorg en Zekerheid - zorg vrij  70%
Zekur - zorgplus combinatiepolis 80%  DSW  70%

Overige polissen vergoeden minder dan 70%. Een gemiddelde natura polis vergoed tussen de 50 en 60% van het Nza tarief.

Ik wil  je erop wijzen dat het belangrijk is om je polis na te kijken met betrekking tot de vergoeding van ongecontracteerde zorg GGZ (vrijgevestigde praktijk) in 2024 in kwaliteitsstatuut II. Op basis van de informatie die je daar vindt kun je voor volgend jaar een afweging en berekening maken met betrekking tot de zorgverzekering waar jij je verzekert. Belangrijk bij het nalezen van de voorwaarden van je verzekering is of zij voor de vergoeding uitgaan van de NZA-tarieven of de gemiddelde (gecontracteerde) tarieven. Deze laatste term betekent meestal dat er een generieke afslag wordt gehanteerd van 20% op de NZA-tarieven. Het gemiddelde (gecontracteerde) tarief is dan 80% van het NZA-tarief. Het vergoedingspercentage wordt dan berekend op dat tarief. Ons advies: vraag dat goed na! Daarmee voorkom je straks verrassingen.
Hierbij een link naar de website van de consumentenbond. Zij geven een overzicht van alle verzekeringen, premies en welke polissen natura, combinatie of restitutie zijn:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/premieoverzicht-basisverzekering